Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116 / 663 740 037

vedrunatarrega@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

EDUQUEM LA MIRADA

Educar la mirada, aquest és l’Objectiu Educatiu de les escoles Vedruna Catalunya pel trienni 21-24. Educar la mirada significa treballar una triple dimensió:

  • la mirada cap al propi interior,

  • la mirada cap als altres

  • i la capacitat d’aprendre a mirar el nostre món.

Si aprenem a mirar-nos a nosaltres mateixos , aprenem a mirar l’altre/a i som capaços d’aprendre en un món global, haurem contribuït a tenir una mirada més tendra, empàtica i solidària.

ITINERARI ODS

“Creant hàbits per a un món millor”

Aquest itinerari és la concreció d’una pauta de treball compartida que, partint de la Proposta Educativa Vedruna, una trajectòria col·lectiva de compromís social i la implicació de la nostra xarxa d’escoles, ens permetrà transitar cap a una manera de fer que garanteixi la consolidació en la creació d’hàbits de vida per a un món més just, més solidari, més sostenible.

TOQUEM LA FIBRA

Un grup d’alumnes de 4t d’ESO de l’escola Vedruna Tàrrega ha creat una cooperativa. La nostra activitat empresarial és allargar la vida útil de la roba que encara està en bon estat.

Afavorim l’intercanvi del tèxtil a partir d’un sistema de puntuació de les diferents peces de roba. La roba que hagi quedat obsoleta o no es pugui vendre serà reciclada i se li donarà un altre ús. Per tant, fomentem la REUTILITZACIÓ i el RECICLATGE, alhora que potenciem l’economia circular per preservar els recursos naturals i disminuir l’impacte mediambiental que la indústria tèxtil provoca en el nostre entorn.

VALORS

  1. Respectar els drets humans i laborals.

  2. Promoure una responsabilitat del medi ambient.

  3. Aconseguir l’equilibri dels 3 pilars: medi ambient, social i econòmic.

CREIXEM JUNTS

El paper dels avis i les àvies pot ser molt ric des del punt de vista educatiu ja que pot ser una referència diferent i complementària del que representen els pares/mares, mestres i professors/es, doncs l’experiència viscuda i reflexionada és un tresor que poden oferir als infants, joves i adolescents.

“Avui per tu, demà per mi”.

Fruit d’aquesta afirmació, neix el projecte CREIXEM JUNTS amb l’objectiu de:

  1. Promoure l’envelliment actiu.
  2. Potenciar la figura de la gent gran i donar-li protagonisme al centre educatiu.
  3. Difondre una imatge positiva de la diversitat. Conviure en la diferència suposa una font de coneixement i d’’aprenentatge que  pot esdevenir molt enriquidora.
  4. Prendre consciència de la necessitat d’aconseguir una societat més justa entre tots, tot millorant les nostres relacions socioafectives.

Perquè creiem en la importància de conscienciar els nostres alumnes, des dels més petits fins als més grans, que per arribar a tenir una societat més justa i més respectuosa és necessària l’aportació de totes les persones, sigui quina sigui la seva edat i la seva condició.

STEAM (Science, technology, Engineering, Arts and Mathematics)

El programa STEAM engloba les àrees disciplinars de les Ciències, la Tecnologia, l’Enginyeria, l’Art i la Matemàtica. La perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial per dos motius. D’una banda, enriquir la cultura científic-tecnològica i dotar de pensament crític als nostres alumnes, ciutadans presents i futurs, en un món on la ciència i la tecnologia cada vegada tenen més impacte en les seves vides i el seu entorn. En segon lloc, possibilitar la formació de professionals d’aquest àmbit més diversos (equitat), de més qualitat (competència), amb més valors (ètica) i en més quantitat (interès i vocacions), per aconseguir els reptes que com a societat afrontem.

El curs 2018/2019, educació secundària de la nostra escola va ser l’encarregada de l’organització de la VI Jornada STEAM de les terres de Lleida. 

SOM ESCOLA SOSTENIBLE

Fomentem l’educació mediambiental i realitzem activitats encaminades a la conscienciació per al respecte del medi ambient.

La nostra escola s’integra en el programa Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Un programa que aglutina i dinamitza tots aquells centres que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tenen com a finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

Creiem en la sostenibilitat com un valor present i futur pels nostres alumnes. Un valor transversal que pot treballar-se des de totes les àrees, donant una visió ambiental global. Treballem per incloure’l en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb lentorn, etc.).

Són molts els projectes que sestan duent a terme a lescola i que mostren el nostre compromís amb tots aquests objectius. Alguns exemples són:

Projecte Pla de Lluçà. L’escola està adherida al Projecte del Pla de Lluçà, una finca pública situada entre els pobles d’Altet i la Figuerosa cedida al grup Gemma (Grup d’Ecologia i Medi Ambient) per tal de fer-hi actuacions de conservació i millora ambiental. El curs 2020-21, l’alumnat de 1r cicle d’ESO inicien la col·laboració gràcies a la proposta didàctica “Caixes Niu” que s’està preparant conjuntament amb voluntaris de la comissió pedagògica del projecte i membres de l’equip docent de la nostra escola. Després de centrar-se en l’estudi i preparació de les caixes niu es compartirà la proposta didàctica amb altres centres educatius.

Lhort escolar dinamitzat des de l’Aula d’Acollida i emmarcat en el projecte d’escola Creixem Junts.

Els projectes interdisciplinars relacionats amb la sostenibilitat i que es realitzen en totes les etapes educatives.

La creació anual dun comitè mediambiental a primària i a secundària format per un delegat verd de cada aula i amb la finalitat daportar idees i millores al funcionament de lescola, així com de responsabilitzar-se de cada aula.

Trobades de sostenibilitat Vedruna realitzades anualment amb alumnes de primària de totes les escoles Vedruna de Catalunya.

Plogging Dayparticipació al Plogging Day amb alumnes de diferents cursos de primària i secundària consistent en fer esport alhora que es recull brossa que es troba durant el trajecte.

Let’s Clean Up Europe: Acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. Veure el vídeo  resum de la jornada 2020

CONVENI VEDRUNA CATALUNYA AMB SANT JOAN DE DÉU

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

El gener de 2021, l’equip de psicopedagogs de la xarxa d’escoles de la Fundació Vedruna Catalunya Educació juntament amb professionals de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, fan públiques noves eines de cribratge que poden ser de gran utilitat per tal de detectar en edats primerenques possibles trastorns relacionats amb el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i de la numeració i el càlcul a les escoles.

COMPANYS/ES D'AVENTURES

El projecte Companys/es d’aventures consisteix en que diferents grup d’Educació infantil es troben al llarg del curs amb diferents cursos d’ESO i CFGM per realitzar diverses activitats i compartir experiències.

Aprenem els uns dels altres, ens enriquim, establim vincles i compartim aprenentatges!

SERVEI COMUNITARI

Una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat.
Amb aquest projecte s’afavoreix que els alumnes, i alhora futurs ciutadans i ciutadanes, assimilin destreses per conviure i construir societats més cohesionades, lliures i equitatives amb un sentiment d’identitat compartida.
El Servei Comunitari es realitza a 4t d’ESO.

INTERNACIONALITZACIÓ DE L'ESCOLA

En el marc del Projecte lingüístic de l’escola, oferim elements formatius que permetin a l’alumnat de comprendre i expressar-se en el màxim de llengües possible: català, castellà, anglès i francès.

Tant a primària com a secundària es realitzen matèries AICLE (usar una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió) com per exemple “Science”. El terme AICLE inclou més d’una dotzena d’enfocaments educatius (ex: immersió, educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi d’estudiants, etc.)

El Departament de Llengües ofereix estades i intercanvis en ciutats de parla anglesa o francesa i gestiona l’accés als exàmens de Cambridge (primària i secundària) i als exàmens DELF.
Al llarg de l’any es fan diverses activitats per promoure la presència de les llengües estrangeres a l’escola com ara l’English Week.
S’ofereix també la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual per tal d’obtenir l’American High School Diploma.

logo coral

CORAL

El curs 2006-2007 s’endegà la Coral del Sant Josep, un projecte ferm d’escola on, per damunt del cant, s’hi difonen els valors implícits en l’ideari Vedruna. La solidaritat entre els companys i el treball en equip encapçalen el decàleg de conducta sempre present en les sessions d’assaig. Amb el temps s’ha anat ampliant la coral de manera que actualment hi participen alumnes des de 1r de primària fins a Batxillerat i CFGM i fins i tot compta amb la participació de famílies i professorat del centre.

El curs 2018/2019 s’estrenà l’espectacle SOBREVIURÉ i el curs 2019/2020 les Corals de l’escola faran una gira per diferents ciutats de Catalunya i Andorra.

projecte DUNA

PROJECTE DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

La Duna és una eruga que ens parla de valors. Amb ella aprenem a perdonar, esforçar-nos, a ser agraïts, el valor de l’amistat… i tot a través de contes i històries que ens permeten reflexionar a l’aula. La Duna ens acompanya al llarg de l’Educació Infantil, creix amb nosaltres i assoleix la plenitud convertint-se en papallona. Aquest és un bonic paral·lelisme de com maduren els infants en aquesta etapa.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE (GOOGLE APPS...)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
· Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
· Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

robòtica

ROBÒTICA EDUCATIVA EN HORARI ESCOLAR A PARTIR DE P3 i fins a l'ESO

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Els alumnes de Cicle mitjà també participen a la First Lego League Jr. que és una competició de robòtica que permet als nens i nenes d’entre 6 i 9 anys descobrir la diversió per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM) a través d’un aprenentatge significatiu i lúdic.

El programa els inspira a crear idees, resoldre problemes i a superar obstacles, alhora que els permet guanyar confiança en l’ús apropiat de la tecnologia. Els participants col·laboren, cooperen i desenvolupen habilitats de treball en equip imprescindibles en un món laboral dinàmic i en constant canvi.

PROJECTES SOLIDARIS

Volem impulsar l’acció social i les activitats solidàries de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat. Per això cada curs l’escola organitza diferents actuacions com ara: recollida de material escolar, esmorzars solidaris, recollida de joguines, actuacions teatrals i musicals, … Així mateix l’escola col.labora amb diferents entitats de la ciutat, amb Mans Unides i amb la Marató de TV3, i també amb la Fundació VIC (Vedruna, Intercontinental, Comunion) entre altres.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website