Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116 / 663 740 037

vedrunatarrega@vedruna.cat

Llar d’infants

ELS PRIMERS PASSOS

(DE 0 A 3 ANYS)

La Llar d'infants, afavorint l'aprenentatge

MATRÍCULA OBERTA

L’Educació Infantil és l’etapa que comprèn infants des dels 0 fins als 6 anys i contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants n’és el principal objectiu.
La Llar d’Infants (0-3) és l’inici d’aquesta etapa educativa que en el nostre cas permet la continuïtat a Ei3 a la mateixa escola.

A través d’una Llar actual, moderna, acollidora, d’ensenyament actiu, emprenedora, amb propostes de renovació pedagògica i oberta a les famílies, pretenem que els infants vagin assolint seguretat i alegria per ajudar-los a créixer, a desenvolupar i estimular al màxim les seves capacitats tot adquirint nous aprenentatges, com autonomia, hàbits, convivència i socialització.

La nostra Llar acull infants a partir dels 4 mesos d’edat.

HORARI

De 9 a 13h i de 15 a 17h. Menjador i descans de 13 a 15h.

Possibilitat de fer acollida de matí (a partir de les 8h) i permanència de tarda fins a les 6.

Què oferim?

Cada infant és únic i especial.

Atenem les seves necessitats i respectem els diferents ritmes maduratius i formes d’aprendre.

Els diferents espais de la Llar ofereixen a l’infant els estímuls necessaris per a l’experimentació amb els objectes quotidians i de l’entorn, el domini de les habilitats corporals i comunicatives i el joc social i simbòlic.
Un ambient tranquil i relaxat afavoreix que els infants actuïn d’acord amb les pròpies possibilitats.

Oferim un horari ampli que permet la conciliació de la vida laboral de les famílies:

– De 9 a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.
– Possibilitat de fer acollida matinal de 8 a 9 i acollida de tarda a partir de les 5 i fins a 3/4 de 7, excepte els divendres, que és fins a 3/4 de – Possibilitat de fer horari només de matí, de matí més dinar o bé només horari de tarda.
La Llar està oberta des de la 1a setmana de setembre i fins al mes de juliol inclòs, i tanca per les vacances de Nadal i Setmana Santa.

Entenem l’escola com a comunitat, on la família i les mestres intervenen activament en el procés d’aprenentatge dels infants. La participació i la comunicació amb les famílies és a la base del nostre Projecte Educatiu. És imprescindible establir vincles de col·laboració entre escola i famílies, d’aquí la importància dels hàbits a l’escola i a casa.

El treball de les emocions és bàsic per al bon desenvolupament dels infants:

  • incentiva la seva motivació,
  • predisposa a actituds més positives,
  • millora les seves relacions
  • i obté millors resultats en els seus aprenentatges.

El dia a dia a la Llar gira a l’entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels infants, i organitzen el temps a l’escola. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, ocupa una gran part del temps a l’escola i són moments d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments del canvi de bolquers, l’hora dels àpats o el descans, són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells qui marquen el ritme del seu procés vital. Des de la Llar s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats.

A la Llar enfoquem el dia a dia dels infants d’una forma globalitzada estructurant els espais i la metodologia a partir de les inquietuds i necessitats dels nens i nenes. La Llar compleix una funció educativa clau durant aquests primers anys de vida dels infants, ja que aporta elements d’aprenentatge per al desenvolupament personal (treball diari d’hàbits i rutines).

Oferim servei de menjador amb cuina pròpia i amb una empresa externa (HOSTESSA) que garanteix la qualitat del servei i l’equilibri nutricional dels menús.
Considerem també que el menjador és un espai educatiu.
Disposem de menús especials per a intoleràncies i/o al·lèrgies.

Els infants d’Ei1 i Ei2 realitzen una sessió setmanal d’anglès per sensibilitzar els infants de forma progressiva envers aquesta llengua estrangera. Quan els infants són petits,  tenen més capacitat per adquirir diferents llengües de forma natural.

Disposem d’una plataforma digital de gestió anomenada Clickedu que permet:

. realitzar el seguiment diari dels àpats, del control d’esfínters i del moment del descans,

. comunicació directa amb la tutora,

. visionat d’imatges de les diferents activitats que es realitzen a la Llar,

. accedir als informes evolutius del vostre fill/a,

. compra de la bata i del xandall de l’escola.

Les escoles Vedruna de Catalunya seguim un mateix ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC    l’objectiu principal del qual és «acompanyar el creixement personal dels alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú», tal i com recull el nostre Projecte Educatiu.

Realitzem actuacions vinculades a la detecció precoç de possibles dificultats d’aprenentatge.

Promovem el desenvolupament integral dels nens i les nenes, és a dir de les seves capacitats:

– Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
– Aprendre a pensar i a comunicar.
– Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
– Aprendre a conviure i habitar el món.

El desenvolupament de capacitats és el resultat d’allò que l’infant aprèn, i per aprendre i construir coneixements l’infant ha d’actuar i participar en situacions i activitats que tinguin sentit per a ell.

Les mestres de la Llar ens expliquen un conte.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website