Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Preinscripció Infantil / Primària / Eso (Curs 2020-2021)

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

INFANTIL / PRIMÀRIA / ESO  (del 13 al 22 de maig)

ÀREA D’INFLUÈNCIA DELS CENTRES DOCENTS DE TÀRREGA

Tots els tràmits de la preinscripció es podran fer en línia  per evitar desplaçaments als centres.

*En casos excepcionals es podrà fer de manera presencial demanant cita prèvia a l’escola.

PASSOS A SEGUIR PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA (a partir del 13 de maig)

1. Omplir la sol·licitud en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat (es pot fer amb ordinador, tauleta tàctil o  telèfon mòbil). Quan executeu l’opció “enviament” des de l’última pantalla, obtindreu el resguard de la sol·licitud.

NOTA: Quan se us demani que marqueu districte, no cal que ho feu, només posant el nom del municipi (Tàrrega) ja n’hi ha prou.

2. Enviar aquest resguard per correu electrònic (cal posar el nom de l’alumne i el curs de preinscripció a l’assumpte del missatge) a l’adreça: preinscripcio@vedrunatarrega.cat juntament amb la documentació necessària escanejada o fotografiada:

– El llibre de família (la pàgina on hi consta el vostre fill/a).

– El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger,  el NIE o passaport.

– El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

3. Si a la sol·licitud heu al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat haureu de presentar també la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

4. Rebreu un correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

SECRETARIA

Per consultes relacionades amb la preinscripció:

De dilluns a divendres de 9 a 13h

Telèfon: 663740133  o bé secretaria@vedrunatarrega.cat

Enviament sol·licituds: preinscripcio@vedrunatarrega.cat

CITA PRÈVIA PREINSCRIPCIÓ (a partir del 13 de maig)

NIVELLS:  P3 / PRIMÀRIA / ESO

Demanar cita prèvia, només si no es pot fer online:

De dilluns a divendres, de 9 a 13h i de 16h a 18h

Telèfon: 973 310 116  o bé  recepcio@vedrunatarrega.cat

Preinscripció presencial del 19 al 22 de maig 

NOMÉS PER A CASOS EXCEPCIONALS I SEGUINT MESURES DE SEGURETAT PEL COVID-19*

En cas que no es pugui fer de manera telemàtica caldrà seguir els següents passos:

1. Demanar cita prèvia a l’escola, a partir del dia 13 de maig, trucant al telèfon 973 310 116 o enviant un correu electrònic a  recepcio@vedrunatarrega.cat

2. El dia i hora acordats, caldrà presentar-se a l’escola amb la sol·licitud de preinscripció completada juntament amb la documentació necessària. (Trobareu els documents més avall).

*MESURES DE SEGURETAT COVID-19

L’escola adoptarà les mesures necessàries preventives referents al número de personal, a la desinfecció continuada dels espais, a l’accés de persones al centre i a l’ús de mascaretes/pantalles, guants, gel desinfectant, etc.

Les sol·licituds de preinscripció i la matrícula s’han de realitzar de forma individual i amb cita prèvia, excepte en casos justificats de necessitat. Qualsevol persona que entri al centre haurà de dur mascareta, guants i el seu propi bolígraf.

Només cal imprimir si heu de fer la preinscripció presencial.

MATRÍCULA CURS 2020-2021

Segons el calendari del Departament d’Educació:

Els/les alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO podran efectuar la matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020. Properament rebreu un correu electrònic amb la informació necessària.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website