Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Preinscripció CFGM (Curs 2021-2022)

PREINSCRIPCIÓ CFGM CURS 2021-2022

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (Concertat pel Departament d’Educació)

. Tècnic/a d’atenció a les persones en situació de dependència.

Per a realitzar la preinscripció al cicle teniu 2 opcions:

La preinscripció de formació professional de grau mitjà es pot fer en format electrònic si la persona que fa el tràmit té una eina d’identificació digital, o en suport informàtic si no en disposa. Les dues opcions es poden fer dins el mateix web de preinscripció.

Preinscripció en format electrònic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en format electrònic. Per fer-ho necessitaràs una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 2. Introdueix el número identificador de l’alumne, el RALC. Si l’alumne/a té número identificador del registre d’alumnes de Catalunya (RALC) es recuperen les dades i no cal presentar documentació acreditativa d’identitat.  Si no ha estat escolaritzat a Catalunya anteriorment i no té número identificador del RALC, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació identificativa corresponent: el llibre de família  i el document d’identitat de l’alumne/a i del pare, mare o tutor, si no s’han pogut validar o si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país de la Unió Europea. Si l’alumne té 18 anys o els fa el 2021, només cal presentar el document d’identitat de l’alumne/a.
 3. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 4. Indica el codi del cicle al qual vols accedir. Trobaràs el codi del nostre cicle més avall.
 5. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 6. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 7. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 8. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció en suport informàtic

 1. Ves a l’apartat Preinscripció del web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i escull el formulari en suport informàtic.
 2. Obre el formulari de preinscripció i omple totes les dades personals que se’t demanin.
 3. el codi del cicle al qual vols accedir. Trobaràs el codi del nostre cicle més avall.
 4. Indica el llistat ordenat de centres, cicles o torns als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna necessitat educativa específica…).
 6. Adjunta tota la informació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic.

*Agraïrem l’enviament de còpia i  de la documentació a la bústia de correu: preinscripcio@vedrunatarrega.cat

Quan ompliu la sol·licitud necessitareu aquestes dades:

NOM DEL CENTRE: VEDRUNA TÀRREGA

CODI CENTRE : 25004486

CODI ESTUDIS : SC10-Atenció a persones en situació de dependència (LOE)

*NOMÉS EN EL CAS EXCEPCIONAL en què no es pugui realitzar la preinscripció de manera telemàtica, es pot demanar una CITA PRÈVIA per rebre atenció presencial al centre, seguint les mesures de seguretat pel COVID-19.

SECRETARIA

Per consultes relacionades amb la preinscripció:

Telèfon: 973310116  o bé secretaria@vedrunatarrega.cat

Enviament sol·licituds: preinscripcio@vedrunatarrega.cat

CITA PRÈVIA

(Demanar cita prèvia només si no es pot fer online):

De dilluns a divendres, de 9 a 13h

Telèfon: 973 310 116  o bé  recepcio@vedrunatarrega.cat

*MESURES DE SEGURETAT COVID-19

L’escola adoptarà les mesures necessàries preventives referents al número de personal, a la desinfecció continuada dels espais, a l’accés de persones al centre i a l’ús de mascaretes, gel desinfectant, etc.

La sol·licitud de preinscripció que s’hagi de fer presencial, s’haurà de realitzar de forma individual i amb cita prèvia.

Qualsevol persona que entri al centre haurà de dur mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website