Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Preinscripció CFGM (Curs 2020-2021)

PREINSCRIPCIÓ CFGM CURS 2020-2021

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (Concertat pel Departament d’Educació)

. Tècnic/a d’atenció a les persones en situació de dependència.

Per a realitzar la preinscripció al cicle teniu 2 opcions:

1. Sol·licitud electrònica:

Presentar la sol·licitud al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el  formulari electrònic que trobareu dins la pestanya Documentació – Per internet – Sol·licitud electrònica.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

*Un cop acabat el tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica amb l’enviament del formulari, agraïrem l’enviament de còpia i  de la documentació a la bústia de correu: preinscripcio@vedrunatarrega.cat

2- Formulari amb suport informàtic. (OPCIÓ RECOMANADA DES DEL CENTRE)

Omplir el formulari online que trobareu dins la pestanya Documentació – Per internet – Sol·licitud amb suport informàtic, i a continuació, enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica del centre: preinscripcio@vedrunatarrega.cat dins el termini establert per presentar la documentació.

Quan ompliu la sol.licitud necessitareu aquestes dades:

CODI CENTRE : 25004486 VEDRUNA TÀRREGA

CODI ESTUDIS : CFPM SC10

*NOMÉS EN EL CAS EXCEPCIONAL en què no es pugui realitzar la preinscripció de manera telemàtica, es pot demanar una CITA PRÈVIA per rebre atenció presencial al centre, seguint les mesures de seguretat pel COVID-19.

SECRETARIA

Per consultes relacionades amb la preinscripció:

De dilluns a divendres de 9 a 13h

Telèfon: 663740133  o bé secretaria@vedrunatarrega.cat

Enviament sol·licituds: preinscripcio@vedrunatarrega.cat

CITA PRÈVIA (a partir de l’1 de juny)

Demanar cita prèvia,

només si no es pot fer online:

De dilluns a divendres, de 9 a 13h

Telèfon: 973 310 116  o bé  recepcio@vedrunatarrega.cat

*MESURES DE SEGURETAT COVID-19

L’escola adoptarà les mesures necessàries preventives referents al número de personal, a la desinfecció continuada dels espais, a l’accés de persones al centre i a l’ús de mascaretes/pantalles, guants, gel desinfectant, etc.

La sol·licitud de preinscripció s’haurà de realitzar de forma individual i amb cita prèvia.

Qualsevol persona que entri al centre haurà de dur mascareta, guants i el seu propi bolígraf.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES