Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Preinscripció INFANTIL – PRIMÀRIA – ESO (Curs 2019-2020)

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Preinscripció curs 2019-2020 per als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i ESO

Període de preinscripció per als ensenyaments d’Educació infantil (2n cicle), Educació primària i Educació Secundària Obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

Documentació necessària

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Més informació en aquest enllaç

Criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç

Calendari de Preinscripció

– Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019

– Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019

– Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019

– Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019

– Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

– Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)

– Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

– Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019

– Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019

– Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

Matrícula

– Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019

– Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

Més informació en aquest enllaç

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website