Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116 / 663 740 037

vedrunatarrega@vedruna.cat

Pla d’Actuació 21-22 i documents Covid 19

Aquest Pla d’actuació estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties i tenint en compte que:

. Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
. L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
. L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
. A través de les mesures proposades contribuirem al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Requisits d’accés als centres educatius:
La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:
– Febre o febrícula > 37,5ºC
– Tos
– Dificultat per respirar
– Mal de coll*
– Refredat nasal*
– Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
– Mal de panxa, amb vòmits o diarrea
– Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.

INFOGRAFIA SALUT/ESCOLA

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website