DOIP: Dpt. Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Què són els Departaments d'Orientació i intervenció psicopedagògica Vedruna (DOIP):

El Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica és un equip de treball especialitzat que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l'alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l'adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Totes les actuacions d'aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l'adaptació dels processos d'ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats de l'alumnat, i amb NEE en particular, tenint present el projecte educatiu Vedruna.

El Departament d'Orientació i intervenció psicopedagògica està integrat per un equip de professionals de l'àmbit pedagògic, psicopedagògic i logopèdic en l'Etapa Infantil, Primària i Secundària.

 

Objectius del Departament d'Orientació i intervenció psicopedagògica:

 • Afavorir la integració dels alumnes en el grup-classe i la participació en la vida del centre, fomentant actituds de respecte, col·laboració i tolerància, així com el compliment de les normes de convivència.
 • Realitzar un seguiment personalitzat del procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat amb NEE i d'altes capacitats i assessorar al professorat que interactua amb ell/a.
 • Col·laborar en l'avaluació que duu a terme l'equip docent i recollir i transmetre qualsevol informació adient sobre els alumnes i les seves famílies.
 • Prevenció, detecció i orientació diagnòstica de dificultats d'aprenentatge.
 • Avaluació psicopedagògica específica a determinats alumnes.
 • Col·laboració en el disseny, aplicació i seguiment de les mesures d'atenció a la diversitat adoptades.
 • Contribuir a la millora del rendiment acadèmic, fomentant la utilització d'estratègies d'aprenentatge i la reflexió sobre el propi procés d'aprenentatge.
 • Col·laborar i ajudar en l'elaboració dels plans individualitzats juntament amb tutors i docents implicats, així com fer el seguiment al llarg del curs.
 • Contribuir al desenvolupament personal de l'alumne, orientant-lo en les seves necessitats personals.
 • Mantenir una relació fluida amb les famílies, informant-les dels processos d'ensenyament - aprenentatge i adaptació dels seus fills i orientant-los segons les necessitats que es plantegen en coordinació amb els tutors/es..
 • Mantenir tota la informació de l'alumnat amb NEE actualitzada dins del mòdul del DOIP de la plataforma digital.
 • Treballar conjuntament amb els diferents DOIP's de Vedruna-Catalunya per desenvolupar projectes comuns.
 • Vetllar pel seguiment de l'itinerari psicopedagògic de l'alumnat de l'escola.
 • Potenciar la formació continuada del professorat proposant temes que poden ser d'interès.

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...