Criteris Avaluació EI-EP

El present document és el resultat de valorar i reflexionar sobre el model d’avaluació del nostre centre.

Entenem l’avaluació com un procés integral en el qual es tenen en compte dimensions o aspectes diversos: l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumnat,  de les Competències Bàsiques, l’anàlisi del procés d’ensenyament i de la pràctica docent, i l’anàlisi del propi Projecte Curricular.

L’avaluació ha de permetre que l’alumnat conegui i contrasti l’assoliment aconseguit  a través del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

 L’avaluació proporciona informació al professorat i a l’alumnat per tal de conèixer els resultats d’aprenentatge i ser capaç de detectar dificultats i errors , seguir amb els èxits  , seleccionar continguts i  en definitiva millorar  el procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

 El procés avaluador ha de ser constant al llarg del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, l’avaluació ha de ser contínua i global, formativa i reguladora.

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...